Υπηρεσίες

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η λογοθεραπεία ασχολείται με διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας (λεκτικής & μη λεκτικής). Ενδεικτικά κάποιες από τις διαταραχές που συναντάμε κατά την παιδική ηλικία, είναι οι εξής: αρθρωτικές & φωνολογικές διαταραχές, καθυστέρηση λόγου, εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές, διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία), διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. αυτισμός), νοητική υστέρηση, διαταραχές κατάποσης κ.α.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εργοθεραπεία ασχολείται με διαταραχές στις κινητικές δεξιότητες (αδρή και λεπτή κινητικότητα, συντονισμός και εύρος κινήσεων, μυϊκή δύναμη), διαταραχές στις γνωστικές δεξιότητες (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός, ταξινόμηση, μνήμη), διαταραχές στις αισθητηριακές δεξιότητες: αντίληψη και αναγνώριση ακουστικών, οπτικών, απτικών, γευστικών, οσφρητικών και ιδιοδεκτικών ερεθισμάτων, διαταραχές στις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες: έκφραση αναγκών, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές δεξιότητες – δεξιότητες αλληλεπίδρασης.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Η ειδική διαπαιδαγώγηση ασχολείται τόσο με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία , δυσαριθμησία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα, δυσαναγνωσία), όσο και με Γενικευμένες δυσκολίες μάθησης (δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, την αναγνωστική αποκωδικοποίηση και κατανόηση, την γραπτή έκφραση, την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων).

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Blonde boy sitting on football sack and woman back view

Η ατομική ψυχοθεραπεία/θεραπεία συμπεριφοράς ασχολείται με διαταραχές άγχους, φοβίας, συναισθήματα θλίψης, διαχείριση θυμού και επιθετικότητας, εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, εκμάθηση διαχείρισης μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων, εκμάθηση τεχνικών για τη βελτίωση της συγκέντρωσης – προσοχής, ενίσχυση αυτοεκτίμησης.

Στη συμβουλευτική γονέων οι γονείς καθοδηγούνται και εκπαιδεύονται έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν ακόμη πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των παιδιών τους. Επίσης όταν το παιδί παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα θεραπειών ο γονέας δύναται, μέσω της συμβουλευτικής, να βοηθήσει ακόμα και στην ταχύτερη εξέλιξη και πρόοδο του παιδιού.

ΜΕΛΕΤΗ

Τις ώρες της μελέτης διαβάζουμε τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Υπάρχουν τμήματα για όλες τις τάξεις του δημοτικού. Ο μέγιστος αριθμός παιδιών σε κάθε τμήμα είναι τέσσερα, έτσι ώστε να μπορεί να αφιερωθεί χρόνος σε κάθε παιδί ξεχωριστά ανάλογα τις ανάγκες του. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα και για  εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης.