Το κέντρο

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το κέντρο Μεταγνώση βρίσκεται στην καρδιά της Καλλιθέας στη συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Αραπάκη (πλησίον της πλατείας Δαβάκη). Η πρόσβαση στο κέντρο μας είναι εύκολη καθώς απέχουμε μόλις 600 μέτρα από τον σταθμό ΗΣΑΠ του Ταύρου και 900 μέτρα από τον σταθμό ΗΣΑΠ της Καλλιθέας. Συν τοις άλλοις, υπάρχει πρόσβαση μέσω λεωφορείων (040, 500) και τρόλεϊ (1, 5) μέσω της οδού Θησέως/Ελ. Βενιζέλου (στάση Δημητρακοπούλου, 110μ,).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ


Ο χώρος μας είναι ειδικά διαμορφωμένος και εξοπλισμένος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τον χώρο υποδοχής, τον χώρο αναμονής των γονέων, αίθουσα λογοθεραπείας, αίθουσα εργοθεραπείας, αίθουσα ψυχοθεραπείας-θεραπείας συμπεριφοράς και αίθουσα μελέτης. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα θερμό κλίμα όπου θα βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς να ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Η διεπιστημονική μας ομάδα απαρτίζεται από λογοθεραπευτές/λογοπαιδικούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς και παιδοψυχιάτρους. Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο, να προσεγγίζει και να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών, στα πλαίσια της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι η πρώιμη και εξατομικευμένη παρέμβαση σε δυσκολίες, οι οποίες παρακωλύουν την καθημερινότητα και την πρόοδο τόσο των παιδιών όσο και των γονέων. Οι θεραπευτές που αναλαμβάνουν ένα περιστατικό, σε τακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργούν ομάδες, συζητώντας την πρόοδο του παιδιού, την εκπλήρωση των θεραπευτικών στόχων καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην άμεση και ποιοτική θεραπεία του παιδιού