Οι χώροι μας

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αίθουσα της λογοθεραπείας είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση των συνεδριών. Είναι προσαρμοσμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Επίσης ο χώρος της λογοθεραπείας είναι ειδικά σχεδιασμένος, ώστε να απομονώνεται από πιθανούς θορύβους. Συν τοις άλλοις, είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα ώστε να αποκαθίστανται τόσο γνωστικές δυσκολίες, όσο και στοματοπροσωπικές-μυολειτουργικές δυσκολίες.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αίθουσα της εργοθεραπείας είναι εφοδιασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να αποκαθίστανται δυσκολίες αδρής και λεπτής κινητικότητας. Ο χώρος επίσης ενδείκνυται και για την υλοποίηση συνεδριών με στόχο την αισθητηριακή ολοκλήρωση αλλά και την ευρύτερη αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών (εκπαίδευση τουαλέτας, προσωπικής φροντίδας & υγιεινή, σίτιση κ.α).